VINA2 xin gia hạn thời gian nộp Báo Cáo Tài Chính năm 2022 đã được kiểm toán
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin gia hạn thời gian nộp Báo Cáo Tài Chính năm 2022 đã được kiểm toán thời gian muộn nhất là ngày 13/04/2023
VINA2 công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (Ông Vũ Trọng Hùng)
Ngày 29/3/2023, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ban hành Quyết định số 30/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 29/3/2023.
VINA2 công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty (Ông Ngô Việt Hậu)
Ngày 29/3/2023, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-HĐQT về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Ngô Việt Hậu kể từ ngày 29/3/2023.
Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin công bố nội dung nghị quyết số 26/2023/NQ-NSHTP-VC2H2122001 về Hội nghị người sở hữu trái phiếu
VINA2 thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã gửi thông báo đến trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán VC2
VINA2 thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
VINA2 thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm ông Hoàng Việt Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
Ngày 01/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Thanh - Cử nhân kinh tế sinh ngày 15/01/1977, đảm nhận giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
Nghị quyết HĐQT về hội nghị người sở hữu trái phiếu
Ngày 07/02/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) đã ban hành nghị quyết số 10/2023/NQ-NSHTP-VC2H2122001 về Hội nghị người sở hữu trái phiếu
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin công bố nội dung Quyết định số 3859/ NQ-CTHN-TTKT10-XPVPHC của cục thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo thay đổi nhân sự tới quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) xin thông báo tới quý vị cổ đông Quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 31/01/2023, thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Chính