Tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Phòng ban/ đơn vị Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Cán bộ làm Hồ Sơ Thầu Ban ĐT & PTTT 02 Tại công ty 22/11/2020
2 Kỹ sư trắc đạc Ban KHKT 01 Tại công trường 15/11/2020
3 Cán bộ an toàn Ban KHKT 02 Tại công trường 10/11/2020
4 Kỹ sư hiện trường Ban KHKT 05 Tại công trường 28/10/2020
5 Kỹ sư QS (Thanh quyết toán công trình) Ban KHKT 05 Tại công trường 28/11/2020
6 Cán bộ thanh quyết toán Ban KHKT 10 Tại công trường 21/08/2020
7 Kỹ sư Xây Dựng Ban KHKT 10 Tại công trường 17/08/2020
8 Chỉ huy trưởng công trình Ban KHKT 02 Tại công ty 07/07/2020
9 Thợ xi nhan cẩu tháp Ban Thiết Bị Thi Công 01 Tại công trường 12/06/2020