Tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Phòng ban/ đơn vị Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Công nhân vận hành máy ép cọc robot tự hành Ban KHKT 02 Tại công trường 27/04/2020
2 Công nhân vận hành vận thăng lồng Ban Thiết Bị Thi Công 01 Tại công trường 17/04/2020
3 Thợ sửa chữa cốp pha, đà giáo Ban Thiết Bị Thi Công 02 Tại công trường 25/05/2020
4 Cán bộ an toàn lao động Ban KHKT 06 Tại công trường 14/04/2020
5 Cán bộ hiện trường Ban KHKT 12 Tại công trường 14/04/2020