Báo cáo Tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2020
20/10/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính Hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019.

 

Tải về bản BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020  
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ 9 tháng đầu năm 2020  
Tải về bản giải trình lợi nhuận hợp nhất Quý III năm 2020
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ Quý III năm 2020

Tải file tại đây