Báo cáo Tài chính Hợp nhất tóm tắt hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020
24/08/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư bảng Báo cáo Tài chính  tóm tắt hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020. Và giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2019.

Tải về bản BCTC 6 tháng đầu năm 2020  

Tải file tại đây