Báo cáo Tài chính Hợp nhất tóm tắt hoạt động SXKD Quý I năm 2020
24/08/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư bảng Báo cáo Tài chính  tóm tắt hoạt động SXKD quý I năm 2020.

 

Tải về bản BCTC quý I/2020 

Tải file tại đây