Báo cáo Tài chính năm 2017
24/08/2020

Công ty CPXD số 2 - Vinaconex (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư bảng Báo cáo Tài chính Hợp nhất (Đã qua kiểm toán) tóm tắt hoạt động SXKD năm 2017.

 

Tải về bản BCTC đã qua kiểm toán năm 2017

Tải file tại đây