Báo cáo Tài chính năm 2020
23/03/2021

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư bảng Báo cáo Tài chính Hợp nhất (Đã kiểm toán) tóm tắt hoạt động SXKD năm 2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019.

Tải về bản BCTC đã qua kiểm toán năm 2020 và GTLN

Tải file tại đây