Dự án đầu tư
Khu nhà ở liền kế Đông Ngạc
Địa điểm xây dựng: Xóm 6 - Xã Đông Ngạc - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
Khu nhà ở để bán Xuân Đỉnh
Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
Khu nhà ở để bán Trung Văn I, Trung Văn II
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Văn - Huyện Từ Liêm - Hà Nội