Danh sách gói thầu
STT Loại thầu Gói thầu Thời điểm mở thầu Thời điểm đóng thầu Đóng thầu  
2  Nhân công
Thi công lắp đặt sàn gỗ Sàn gỗ, Làm gỗ
05:19 17/08/2020 05:19 17/09/2020 Chưa kết thúc Đăng ký