CHI NHÁNH VINA2 BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: Só 9, đường Nguyễn Tư, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Tel: 0256 352 5511 Fax: 0256 352 5511
Website: http://vina2.com.vn
Bản đồ google map