CÔNG TY CỔ PHẦN VINA2
Trụ sở: Tòa nhà B - Khu ĐTM Kim Văn, Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Tel: (84-24) 3753 4256 * Fax: (84-24) 3836 1012
Website: http://vina2.com.vn
Văn Thư:
Tel: (84-24) 3753 4256
Ban Tổ Chức Hành Chính:
Tel: (84-24) 3753 0936
Ban Đầu Tư:
Tel: (84-24) 3753 3347
Ban Đấu Thầu và Kỹ Thuật Thi Công:
Tel: (84-24) 3753 2039
Ban Tài Chính:
Tel: (84-24) 3836 1013
Bản đồ google map