Môi Trường Làm Việc
10/09/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 tự hào với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển (ngày 01/4/1970 - 01/4/2020), với những con người nhiệt huyết, sáng tạo xây dựng nên giá trị văn hóa VINA2.

Với slogan “Mỗi người chỉ được TÔN TRỌNG khi HOÀN THÀNH TỐT phần việc của mình” đã tạo ra giá trị cốt lõi doanh nghiệp. Mỗi nhân viên được xem là mắt xích quan trọng hệ thống vận hành doanh nghiệp, Công ty luôn tìm cách hỗ trợ, khuyến khích nhân viên sáng tạo, vận dụng thế mạnh của cá nhân vào đúng việc, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, giúp người lao động khám phá năng lực bản thân trên con đường phát triển sự nghiệp.

Văn hóa không thể tách rời khỏi tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. VINA2 luôn xác định xây dựng VĂN HÓA doanh nghiệp:

- Luôn cân bằng lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, giữa mục tiêu ngắn hạn với các phương châm phát triển bền vững;

- Xây dựng và hướng tới một môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thân thiện với môi trường;

- Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của doanh nghiệp và là giá trị văn hóa VINA2;

XÂY giá trị, DỰNG niềm tin và đưa VINA2 phát triển bền vững.