Tin tức cổ đông
Nghị quyết của HĐQT về việc mượn tài sản thế chấp tại Ngân hàng
Ngày đăng: 16/11/2023
Nghị quyết của HĐQT công ty về việc mượn tài sản thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1 năm 2023 - 2024
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt thế chấp quyền tài sản 30 căn hộ tại dự án I Tower Quy Nhơn
Ngày đăng: 16/11/2023
Nghị quyết của HĐQT công ty về việc phê duyệt thế chấp quyền tài sản, quản lý tài sản và cam kết chuyển tiền của 30 căn hộ tại Dự án I - Tower Quy Nhơn tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1
VINA2 báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu VC2
Ngày đăng: 14/11/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thuật ngữ trong phương án phát hành CP thưởng cho NLĐ
Ngày đăng: 03/11/2023
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thuật ngữ về điều kiện chuyển nhượng trong phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty.
Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu VC2H2122001 năm 2023
Ngày đăng: 29/10/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2)thông báo tờ trình và nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu VC2H2122001 năm 2023
VINA2 thông báo điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi
Ngày đăng: 11/10/2023
Ngày 10/10/2023 trên cơ sở giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 25 về tăng vốn điều lệ Công ty, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
VINA2 thông báo thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 25
Ngày đăng: 10/10/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (mã CK - VC2) xin thông báo tới quý cổ đông, quý nhà đầu tư giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 25
VINA2 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Ngày đăng: 03/10/2023
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do công ty phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là: 67.199.410 cổ phiếu.