VINA2 thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Gô Ganh giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty
Ngày 02/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đăng Gô Ganh - Thạc Sỹ Quản lý kinh tế, Kiến trúc sư; sinh ngày 10/09/1976, giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Đầu Tư.
VINA2 báo cáo tình hình quản trị năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi tới quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
VINA2 thông báo ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu VC212102
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu VC212102
VINA2 thông báo ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu VC212101
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu VC212101
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) thông báo nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Nghị quyết của HĐQT về việc mượn tài sản thế chấp tại Ngân hàng
Nghị quyết của HĐQT công ty về việc mượn tài sản thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1 năm 2023 - 2024
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt thế chấp quyền tài sản 30 căn hộ tại dự án I Tower Quy Nhơn
Nghị quyết của HĐQT công ty về việc phê duyệt thế chấp quyền tài sản, quản lý tài sản và cam kết chuyển tiền của 30 căn hộ tại Dự án I - Tower Quy Nhơn tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1
VINA2 báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu VC2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thuật ngữ trong phương án phát hành CP thưởng cho NLĐ
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thuật ngữ về điều kiện chuyển nhượng trong phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty.