Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu VINA2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023
VINA2 thông báo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động
Ngày 17/07/2023 trên cơ sở giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 24 về bổ sung và hiệu đính thông tin người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
VINA2 thông báo thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 24
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã nhận được giấy chứng nhận ĐKKD mã số 0100105895 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 24
VINA2 thông báo về việc bổ nhiệm ông Quách Bá Vương giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty
Ngày 11/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã quyết định bổ nhiệm ông Quách Bá Vương - Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh sinh ngày 27/08/1976, đảm nhận giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty.
Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được cập nhật
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được cập nhật.
VINA2 thông báo thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 23
Ngày 10/07/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100105895 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 23, ngày 07/07 với nội dung bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.
VINA2 ủy quyền công bố thông tin cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Nguyên
Ngày 26 tháng 06 năm 2023, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã có văn bản Ủy quyền số 320/2023/GUQ - VINA2 về nội dung ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Nguyên - Phó Tổng giám đốc Công ty làm "Người được ủy quyền công bố thông tin".
Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng vốn, giải ngân tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành nghị quyết số 83/2023/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân...
Biên bản và Nghị quyết của Ban kiểm soát
Ngày 20/6/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Ban kiểm soát công ty đã tổ chức họp để tiến hành đề cử, ứng của và bầu trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024
VINA2 công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Ngày 19/06/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát công ty