Tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Phòng ban/ đơn vị Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Kỹ sư Cơ Điện (ME) Đấu Thầu và Kỹ Thuật Thi Công 02 tại Công ty 16/10/2021
2 Kỹ Sư QS (thanh quyết toán) Đấu Thầu và Kỹ Thuật Thi Công 1 tại Công ty 15/10/2021
3 Cán bộ an toàn Ban KHKT 05 Tại công trường 15/11/2020
4 Kỹ sư trắc đạc Ban KHKT 05 Tại công trường 15/11/2020
5 Kỹ sư hiện trường Ban KHKT 10 Tại công trường 04/11/2020
6 Chuyên viên biện pháp thi công Ban ĐT & PTTT 01 Tại công ty 15/11/2020
7 Chuyên viên giá dự thầu Ban ĐT & PTTT 01 Tại công ty 15/11/2020
8 Chuyên viên phát triển thương hiệu Ban ĐT & PTTT 01 Tại công ty 15/11/2020
9 Kỹ sư hiện trường Ban KHKT 05 Tại công trường 28/10/2020