Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2019
18/06/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư thông báo về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

1. Ngày thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: ngày 21/06/2021 theo thông báo số 258/2021/CV-BTC ngày 31/05/2021 và công văn số 5596/VSD-ĐK.NV ngày 02/6/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt điều chỉnhNgày 25/06/2021.

Lý do điều chỉnh: Do tiền của một số công trình xây lắp chưa về đến tài khoản Công ty theo kế hoạch dẫn đến Công ty chưa có nguồn để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt đúng hạn

Trân Trọng cảm ơn! 

Tải về Thông báo điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2019.

Các tin tức khác
VINA2 thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang chức vụ phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính
Ngày 28/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã tiến hành bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang - Cử nhân tài chính, sinh ngày 8/7/1985, đảm nhận giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Bà Đỗ Thị Minh)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Bà Đỗ Thị Minh).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Bà Đỗ Thị Minh)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Bà Đỗ Thị Minh).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Quang Lân)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Đỗ Hướng Đạo)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Đỗ Hướng Đạo)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Ông Nguyễn Thành Dung)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Thành Dung).