Tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Phòng ban/ đơn vị Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Kế toán quản lý dự án Ban Tài Chính 01 Tại văn phòng VINA2 28/02/2023
2 Tuyển dụng Trưởng phòng kế toán - Kế toán tổng hợp Ban Tài Chính 01 Tại Văn phòng VINA2 28/02/2023
3 Tuyển dụng Thợ Hàn Công ty VINA2 EQ 02 Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 08/11/2022
4 Chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế Ban Tài Chính 02 Trụ sở Công ty 01/11/2022
5 Tuyển dụng vị trí chỉ huy trưởng công trình Ban Xây Dựng 02 Miền Trung, Miền Nam 28/10/2022
6 Kế toán công trình xây dựng tại Khu vực Miền Trung Tài chính 1 Tại công trường khu vực Miền Trung 18/01/2022
7 Chỉ huy trưởng công trình Đấu Thầu và Kỹ Thuật Thi Công 02 Tại công trường 16/10/2021
8 Kỹ sư hiện trường Đấu Thầu và Kỹ Thuật Thi Công 15 Tại công trường khu vực Miền Trung 16/10/2021
9 Kỹ sư Trắc Đạc Đấu Thầu và Kỹ Thuật Thi Công 03 Tại công trường khu vực Miền Trung 16/10/2021