Tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Phòng ban/ đơn vị Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Thợ xi nhan cẩu tháp Ban Thiết Bị Thi Công 01 Tại công trường 12/06/2020
2 Kỹ sư Điện - Nước Ban KHKT 02 Tại công trường 27/05/2020
3 Công nhân vận hành máy ép cọc robot tự hành Ban KHKT 02 Tại công trường 27/04/2020
4 Công nhân vận hành vận thăng lồng Ban Thiết Bị Thi Công 01 Tại công trường 17/04/2020
5 Thợ sửa chữa cốp pha, đà giáo Ban Thiết Bị Thi Công 02 Tại công trường 25/05/2020
6 Cán bộ an toàn lao động Ban KHKT 06 Tại công trường 14/04/2020
7 Cán bộ hiện trường Ban KHKT 12 Tại công trường 14/04/2020