VINA2 thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
01/03/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 25/03/2024

Tải về Thông báo
Các tin tức khác
Nghị quyết của HĐQT VINA2 về việc thoái vốn tại Công ty CP VINA2 HOMES
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông qua phương án thoái toàn bộ vốn đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần VINA2 HOMES
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VINA2 báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành cổ phiếu VC2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ
VINA2 thông báo về việc ông Phùng Xuân Nam thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo về việc thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phùng Xuân Nam kể từ ngày 26/03/2024
VINA2 xin gia hạn thời gian nộp Báo Cáo Tài Chính năm 2023 đã được kiểm toán
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin gia hạn thời gian nộp Báo Cáo Tài Chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã gửi thông báo đến trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán VC2
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau
VINA2 thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Gô Ganh giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty
Ngày 02/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đăng Gô Ganh - Thạc Sỹ Quản lý kinh tế, Kiến trúc sư; sinh ngày 10/09/1976, giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Đầu Tư.