Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2022
29/08/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2022. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên năm 2022 so với bán niên năm 2021.

 

Chi tiết bản BCTC hợp nhất bán niên năm 2022  
Chi tiết bản BCTC Công ty Mẹ bán niên năm 2022  
Chi tiết bản giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2022
Chi tiết bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ bán niên năm 2022
Chi tiết bản giải trình điều chỉnh lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm

Tải file tại đây