Báo cáo Tài chính Quý I năm 2024
26/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính quý I năm 2024. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023.

 

Tải về bản BCTC hợp nhất quý I năm 2024  
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ quý I năm 2024  
Tải về bản giải trình lợi nhuận hợp nhất quý I năm 2024
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ quý I năm 2024

Tải file tại đây