Báo cáo Tài chính Hợp nhất tóm tắt hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021
20/07/2021

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư bảng Báo cáo Tài chính Hợp nhất (Đã kiểm toán) tóm tắt hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 so với năm 2020.

Tải về bản BCTC đã qua kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 và GTLN

Tải file tại đây