Báo cáo Tài chính năm 2019
24/08/2020

Công ty CPXD số 2 - Vinaconex (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư bảng Báo cáo Tài chính Hợp nhất (Đã kiểm toán) tóm tắt hoạt động SXKD năm 2019.

 

Tải về bản BCTC đã qua kiểm toán năm 2019

Tải file tại đây