Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021
22/04/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính quý I năm 2021. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.

 

Tải về bản BCTC hợp nhất quý I năm 2021  
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ quý I năm 2021  
Tải về bản giải trình lợi nhuận hợp nhất quý I năm 2021
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ quý I năm 2021

Tải file tại đây