Báo cáo Tài chính Quý I năm 2023
28/04/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính quý I năm 2023. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

 

Tải về bản BCTC hợp nhất quý I năm 2023  
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ quý I năm 2023  
Tải về bản giải trình lợi nhuận hợp nhất quý I năm 2023
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ quý I năm 2023

Tải file tại đây