Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2023
30/01/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính quý IV năm 2023. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Tải về bản BCTC HN quý IV năm 2023
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ quý IV năm 2023 
Tải về bản giải trình lợi nhuận HN quý IV năm 2023 
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ quý IV năm 2023
Tải file tại đây