Báo cáo Tài chính Quý II năm 2023
31/07/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính quý II năm 2023. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.


Tải về bản BCTC hợp nhất quý II năm 2023  
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ quý II năm 2023  
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ quý II năm 2023

Tải file tại đây