Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
31/10/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính Quý III năm 2022. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý III năm 2022 so với quý III năm 2021.

 

Chi tiết bản công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2022
Chi tiết bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III năm 2022
Chi tiết bản BCTC hợp nhất Quý III năm 2022  
Chi tiết bản BCTC Công ty Mẹ Quý III năm 2022  
Chi tiết bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ quý III năm 2022
 

Tải file tại đây