Báo cáo Tài chính Quý III năm 2023
27/10/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính quý III năm 2023. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Tải về bản BCTC HN quý III năm 2023
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ quý III năm 2023 
Tải về bản giải trình lợi nhuận HN quý III năm 2023 
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ quý III năm 2023
Tải file tại đây