Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2021
07/02/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính quý IV năm 2021. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.

 

Tải về bản BCTC hợp nhất quý IV năm 2021  
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ quý IV năm 2021  
Tải về bản giải trình lợi nhuận hợp nhất quý IV năm 2021
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ quý IV năm 2021

Tải file tại đây