Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022
30/01/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý IV năm 2022 so với quý IV năm 2021.

 

Chi tiết bản BCTC hợp nhất Quý IV năm 2022  
Chi tiết bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV năm 2022
Chi tiết bản BCTC Công ty Mẹ Quý IV năm 2022  
Chi tiết bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ quý IV năm 2022

Tải file tại đây