Đại hội đồng cổ đông thường niên, VINA2 đặt mục tiêu tăng trưởng dương, đột phá năm 2022
23/04/2022

Chiều ngày 22/04/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (mã chứng khoán: VC2) (“VINA2” hoặc “Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán; Ủy Ban chứng khoán nhà nước và Điều lệ Công ty.

Cổ đông check in làm thủ tục tham dự đại hội

Khách mời tham dự đại hội có đại diện các Cơ quan thông tấn báo chí, Công ty kiểm toán AASC, cùng lãnh đạo các ngân hàng BIDV, Agribank, HDB …. các đối tác, nhà đầu tư và bạn hàng.

Về phía Công ty có toàn bộ thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc các Ban nghiệp vụ và có sự tham gia của 40 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) đại diện cho 31.897.159 cổ phần, tương ứng với 79,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua:
Đoàn Chủ tịch gồm có:
1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Ngô Việt Hậu - Phó chủ tịch thường trực HĐQT - Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
Ban thư ký gồm:
1. Ông Trần Hồng Quân - Trưởng Ban
2. Bà Đỗ Thị Mười - Thành viên

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%

Tại Đại hội, Công ty đã nhận được sự đồng thuận cao cùng sự tin tưởng, kỳ vọng của các Cổ đông, Đại hội đã diễn ra thành công và thông nhất các kết quả quan trong như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
8. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan.
9. Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty.
10. Thông qua nội dung tăng số tiền góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và các nội dung có liên quan.
11. Thông qua chủ trương đầu tư 12 căn hộ thuộc tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 sàn căn hộ từ tầng 24 đến tầng 29 tại tòa A dự án I-Tower Quy Nhơn.
12. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty thành viên, Công ty liên kết theo định hướng hoạt động Công ty theo mô hình Công ty Holdings

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát với nhiều biến chủng mới trên toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của các quốc gia trong đó có Việt Nam. Ngành xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn như hoạt động sản xuất bị gián đoạn do giãn cách xã hội, giá các nguyên vật liệu tăng rất cao đặc biệt là thép, thời gian tiến hành các thủ tục hành chính bị kéo dài, các chủ đầu tư gặp khó khăn về dòng tiền dẫn tới việc thanh quyết toán, thu hồi công nợ chậm. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, sự hỗ trợ hiệu quả của các cổ đông cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo của Ban lãnh đạo, công ty đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận trong đó chỉ tiêu lợi nhuận đạt cao nhất trong lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển.

Hoạt động tài chính và các hoạt động khác:

- Trong năm 2021, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Đã niêm yết bổ sung 25 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán từ ngày 16/11/2021. Giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2021 là 2.600 tỷ đồng, tăng trên 6 lần so với giá trị vốn hóa đầu năm 2021.

- Nộp ngân sách nhà nước: 91,8 tỷ đồng trong đó thuế là 85,88 tỷ đồng, BHXH là 5,92 tỷ đồng.

- Phát hành thành công 2 gói Trái phiếu với tổng giá trị là 260 tỷ đồng: Trái phiếu Quang Minh số tiền là 150 tỷ đồng và Trái phiếu VINA2 Panorama GĐ 1 là 110 tỷ đồng.

- Nỗ lực đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ công nhân viên với thu nhập và phúc lợi xã hội tốt, không thực hiện cắt giảm lao động mà còn tăng cường tuyển dụng, mở rộng hoạt động.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời linh hoạt, chủ động và quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn và mức độ hồi phục của thị trường.

Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến tham luận của cổ đông tại Đại hội

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022:

1. Đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức của Công ty mẹ theo mô hình Holdings. Ngoài các Công ty thành viên hiện có như : Công ty Cổ phần Cơ điện & PCCC VINA2, Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2, Công ty cổ phần VINA2 Homes, Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn, Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2. Dự kiến Quý II/2022 sẽ thành lập thêm các Công ty con: VINA2- Bình Định và VINA2- Hà Nội đồng thời nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tạo mọi nguồn lực đưa các Công ty mới thành lập này vào hoạt động. Xây dựng, kiện toàn xong mô hình hoạt động Công ty theo hướng Holdings, với vai trò là Công ty mẹ dẫn dắt, định hướng cho các Công ty thành viên trong hệ thống VINA2, đồng thời phát huy tính chủ động, hiệu quả của các Công ty thành viên. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc hệ thống Công ty thành viên để nâng cao năng lực hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư vốn của Công ty

2. Tập trung đẩy mạnh thi công các công trình xây lắp đã ký hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư, Tổng thầu như phần thân Dự án I- Tower, Dự án Trụ sở Công An tỉnh Đồng Nai, DA BOT cao tốc Bắc Nam Diễn Châu- Bãi Vọt, Thi công các căn hộ Shop house tại Hậu Nghĩa- Đức Hòa- Long An…

3. Đầu tư kinh doanh bất động sản: Dự án VINA2 Panorama hoàn thành và bàn giao vào Qúy IV/2022; Dự án Quang Minh và dự án Kim Văn Kim Lũ: hoàn thiện đồng bộ dự án và thu hồi công nợ; Dự án Khu nhà ở sinh thái Vinaconex2: Hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai thi công và kinh doanh thu tiền; Đẩy mạnh các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư trên địa bàn Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Huế,  Đà Nẵng, Sơn La…

4. Xây dựng thương hiệu VINA2 trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây lắp công trình và đầu tư kinh doanh bất động sản. Hướng tới năm 2025 khi Công ty tròn 55 tuổi sẽ là một thương hiệu có tầm ảnh hưởng, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và có giá trị thị trường cao.

5. Cân đối nguồn tài chính đảm bảo kịp thời cho hoạt động SXKD của Công ty, bám sát thị trường tài chính, kịp thời nắm bắt cơ hội để có quyết định sử dụng vốn linh hoạt, an toàn và có hiệu quả. Đa dạng hóa các kênh huy động vốn như: phát hành trái phiếu, tăng vốn, tiếp cận vốn ngân hàng & các tổ chức tài chính, huy động từ khách hàng để đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Tìm kiếm các nguồn vốn giá rẻ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Nâng hạn mức tín dụng ở các ngân hàng, giải ngân mới cho các công trình đang triển khai cũng như các công trình mới trong năm 2022.

6. Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 700 tỷ đồng đáp ứng yêu cầu hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty. Nâng vốn hóa phù hợp với quy mô Công ty cũng như uy tín và truyền thống của doanh nghiệp. Phát hành trái phiếu bổ sung cho thi công DA Quang Minh và một số dự án đánh giá có hiệu quả cao, thu hồi vốn nhanh.

7. Thu hồi vốn từ giá trị khối lượng dở dang, hàng hóa tồn kho, công nợ tồn đọng, khó đòi. Tập trung cho công tác thu hồi công nợ đối với các Chủ đầu tư tại các dự án mà Công ty đã thi công xong như Aqua Park Bắc Giang, Royal Park Bắc Ninh, Dự án tháp A, B, C- Intracom, DA An Khánh Splendora Zone 8, DA Hanovid, DA nhà ở để bán Viwaseen…

8. Tăng cường công tác giám sát nội bộ đối với các Dự án/ Công trình Công ty đã và đang thi công. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị, quản lý nhân công trực tiếp, quản lý chi phí, quản lý công trường …;

9. Quan tâm, chú trọng từng bước nâng cao thu nhập cho CBCNV, người lao động trong Công ty; xây dựng chế độ chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút nguồn nhân sự có chất lượng, có chuyên môn cao.

10. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp nhằm từng bước tinh gọn bộ máy, tăng độ chính xác, linh hoạt và kịp thời trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

11. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch trước các biến chủng mới của Dịch Covid-19 tại trụ sở Công ty và các Ban điều hành thi công. Đề xuất các giải pháp thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

12. Xây dựng kế hoạch, chương trình liên quan đến công tác an sinh xã hội; ủng hộ người nghèo; đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19, lũ lụt, thiên tại.

Nghị quyết được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 vào hồi 17 giờ 00 cùng ngày.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng, sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty. Ban Lãnh đạo VINA2 tin tưởng và quyết tâm xây dựng Công ty phát triển bền vững theo đúng định hướng với định hướng đổi mới, sáng tạo, đột phá và hiệu quả; hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022 và các nội dung đã được Nghị quyết Đại hội thông qua. 


Các tin tức khác
Lễ công bố và trao các quyết định của HĐQT về kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự công ty
Ngày 23/9/2022 tại trụ sở Công ty đã diễn ra Lễ công công bố quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự công ty.
Lễ công bố quyết định của HĐQT về kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự công ty
Căn cứ định hướng, chiến lược phát triển của Công ty theo mô hình Holdings. Ngày 14/9/2022 tại trụ sở công ty đã diễn ra Lễ công bố các quyết định của HĐQT về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty.
VINA2 và SGL cùng hợp tác, cùng chia sẻ để vươn tới thành công.
VINA2 - SGL là 2 đơn vị có nhiều thế mạnh, lĩnh vực và nghành nghề tương đồng với nhau vì vậy 2 đơn vị xác định rằng việc hợp tác cùng nhau sẽ phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên và mang lại các giá trị lớn trong quá trình hoạt động. Tạo điều kiện hỗ trợ cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của 2 đơn vị.
VINA2 thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, xin trân trọng thông báo tới các đối tác cùng toàn thể CBCNV và các Công ty thành viên lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2022 cụ thể như sau:
VINA2 tổ chức thăm quan nghỉ mát năm 2022 cho CBCNV và gia đình hết sức ý nghĩa, đầm ấm, vui vẻ
Từ ngày 21/06/2022 đến 23/06/2022 VINA2 đã tổ chức chuyến thăm quan nghỉ mát cho CBCNV và gia đình. Với mục đích Gắn kết - Chia sẻ - Yêu Thương giữa CBCNV và gia đình
VINA2 tham dự Lễ Kick-off Đánh thức khát vọng tại dự án The Sailing Quy Nhơn
Ngày 20/06/2022, Lễ Kick-off dự án The Sailing Quy Nhơn đã diễn ra trong không khí sục sôi, quy tụ sự tham gia của 1000 chuyên viên kinh doanh, 11 đại lý phân phối uy tín. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của siêu dự án trên đường đua bất động sản nghỉ dưỡng năm 2022.
VINA2 và SGL Thảo luận về cơ hội hợp tác phát triển
Ngày 08/06/2022 tại trụ sở công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã diễn ra buổi gặp mặt thảo luận về cơ hội hợp tác giữa VINA2 và công ty cổ phần Stavian GFS Land (SGL). VINA2 - SGL là 2 đơn vị có nhiều thế mạnh và lĩnh vực, nghành nghề tương đồng với nhau vì vậy 2 đơn vị xác định rằng việc hợp tác cùng nhau sẽ phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên và mang lại các giá trị lớn trong quá trình hoạt động
VINA2 và Hội Luật gia Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác
Ngày 29/04/2022 tại trụ sở VINA2 đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hội luật gia Việt Nam và công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ tư pháp và nâng cao, tăng cường chấp hành các quy định của pháp luật