Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
15/09/2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trình Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.

- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa.

- Tài liệu khác có liên quan.

Tải về Nghị Quyết


Các tin tức khác
Đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ông Lê Ngọc Trang
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư Thông báo Thông tin "mất sổ chứng nhận cổ đông" và đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Lê Ngọc Trang.
VINA2 thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã có giấy xác nhận số 270794/21 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng VINA2.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, ngày không còn là cổ đông lớn của bà Đỗ Thị Minh
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Đỗ Thị Minh.
VINA2 thông báo quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Nguyên giữ chức vụ Kế Toán Trưởng
Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Nguyên - Cử nhân kinh tế chuyên nghành Kế toán, Phó Giám đốc Ban Tài Chính giữ chức vụ Kế Toán Trưởng. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021.
VINA2 thông báo quyết định thôi giao nhiệm vụ kế toán trưởng đối với ông Đỗ Quang Việt
HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Quyết định thôi giao nhiệm vụ kế toán trưởng công ty đối với ông Đỗ Quang Việt để tập trung nhiệm vụ Giám đốc ban Tài Chính kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021
VINA2 thông báo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty
Ngày 15/9/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã tiến hành bổ nhiệm ông Trịnh Văn Hưng - Kỹ sư Trắc địa - Địa hình, Kỹ sư Kinh tế QTDN sinh ngày 20/10/1973, đảm nhận giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty.
Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị
Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) đã họp và ban hành Nghị quyết
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Ngày 10 tháng 9 năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường năm 2021. Xin trân trọng gửi quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty.