Quyết định của HĐQT Công ty sửa đổi bổ sung quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT
01/07/2022

Ngày 01/7/2022 HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 quyết định:

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại điều 2 của quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về chức năng nhiệm vụ chính của ban Giám Sát Nội Bộ

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022


chi tiết quyết định

Các tin tức khác
Nghị quyết HĐQT phê duyệt nội dung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
VINA2 thông báo tới quý cổ đông nghị quyết của HĐQT phê duyệt các nội dung: Thay đổi nội dung số đợt phát hành trong phương án phát hành trái phiếu riêng lé số 154/ PAPHTP/VINA2 ngày 20/12/2021
VINA2 thông báo về việc bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty
Ngày 23/9/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã quyết định bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng đảm nhận giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty.
VINA2 thông báo thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 21
Ngày 20/09/2022, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100105895 lần thứ 21 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.
VINA2 công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực (ông Nguyễn Việt Cường)
Ngày 14/9/2022, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ban hành Quyết định số 119/2022/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường - Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng, thành viên HĐQT công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 14/9/2022.
VINA2 công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (Ông Ngô Việt Hậu)
Ngày 14/9/2022, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ban hành Quyết định số 118/2022/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Ngô Việt Hậu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 14/9/2022.
VINA2 công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Việt Cường)
Ngày 14/9/2022, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ban hành Quyết định số 114/2022/QĐ-HĐQT về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 14/9/2022.
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt thế chấp tài sản đảm bảo và HĐ cầm cố số dư tiền gửi có kỳ hạn tại Vietcombank
Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt thế chấp tài sản đảm bảo và Hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi có kỳ hạn tại Vietcombank, chi nhánh Vinh để đảm bảo khoản nợ và nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà khách hàng là công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Ngày 23/8/2022, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) đã họp và ban hành nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ