Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ
24/06/2024

Ngày 20 tháng 6 năm 2024, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã có giấy xác nhận số 201795/24 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng VINA2.

Theo đó Công ty đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi theo giấy xác nhận số 201795/24 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.


- Công bố thông tin
- Giấy xác nhận số 201795/24
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Các tin tức khác
Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính VINA2 năm 2024
Ngày 16/07/2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ký hợp đồng số 16071/2024/HĐTC/IAV về việc Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kiểm toán kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với Công ty kiểm toán sau:
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
VINA2 thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
VINA2 công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Ngày 28/06/2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ký hợp đồng số 34/2024/UHYHN-HĐKT về việc Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với Công ty kiểm toán
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương mua CP Công ty Hải Nhân
Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Hải Nhân
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt mua CP tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Đô Thành
Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương mua CP Công ty Trường Xuân Lộc
Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty CP Thương Mai và Xây dựng Trường Xuân Lộc
Nghị quyết của HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho NLĐ trong Công ty
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty và thông qua danh sách cán bộ được tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người