VINA2 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
22/03/2022
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư bảng Báo cáo Tài chính Hợp nhất (Đã kiểm toán) tóm tắt hoạt động SXKD năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020.

Tải về bản BCTC hợp nhất năm 2021  
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ năm 2021  
Tải về bản giải trình lợi nhuận hợp nhất năm 2021
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021
Tải file tại đây