VINA2 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
16/04/2023
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng VINA2 (Mã CK: VC2) xin trân trọng gửi quý nhà đầu tư bảng Báo cáo Tài chính Hợp nhất (Đã kiểm toán) tóm tắt hoạt động SXKD năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với năm 2021.

Tải về bản BCTC hợp nhất năm 2022  
Tải về bản BCTC Công ty Mẹ năm 2022
Tải về bản Giải trình hồi tố một số chỉ tiêu trên BCTC riêng, HN năm 2021  

Tải về bản giải trình lợi nhuận hợp nhất năm 2022
Tải về bản giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022
Tải về bản GTLN chênh lệch sau thuế trên BCTC HN Quý IV/2022 trước và sau kiểm toán

Tải về bản GTLN chênh lệch sau thuế trên BCTC riêng Quý IV/2022 trước và sau kiểm toán
Tải file tại đây