VINA2 công bố thông tin đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiếm Soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
19/05/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

Ngày 19/5/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của bà Lê Thị Tuyết Anh và ông Trần Xuân Trường vì lý do cá nhân.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 kính gửi các cổ đông Công văn số 312/2023/VINA2-TCHC công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

 

Các tin tức khác
Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu VINA2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023
VINA2 thông báo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động
Ngày 17/07/2023 trên cơ sở giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 24 về bổ sung và hiệu đính thông tin người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) đã ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
VINA2 thông báo thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 24
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã nhận được giấy chứng nhận ĐKKD mã số 0100105895 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 24
VINA2 thông báo về việc bổ nhiệm ông Quách Bá Vương giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty
Ngày 11/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã quyết định bổ nhiệm ông Quách Bá Vương - Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh sinh ngày 27/08/1976, đảm nhận giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty.
Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được cập nhật
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được cập nhật.
VINA2 thông báo thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 23
Ngày 10/07/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100105895 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 23, ngày 07/07 với nội dung bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.
VINA2 ủy quyền công bố thông tin cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Nguyên
Ngày 26 tháng 06 năm 2023, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã có văn bản Ủy quyền số 320/2023/GUQ - VINA2 về nội dung ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Nguyên - Phó Tổng giám đốc Công ty làm "Người được ủy quyền công bố thông tin".
Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng vốn, giải ngân tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành nghị quyết số 83/2023/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân...