VINA2 thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
17/05/2024

Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VINA2:
1.   Thời gian họp:     13h30' ngày 10 tháng 6 năm 2024 (thứ hai)
2.   Địa điểm:              Trụ sở công ty, Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - KĐTM Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
3.   Nội dung họp:      Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4.  Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Mã CK VC2 theo danh sách cổ đông số V832/2024-VC2/VSD-ĐK chốt ngày 13/5/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5.  Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trước 09h00 ngày 07/06/2024 (thứ Sáu).
6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vina2.com.vn).
8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
      Ban Tổ Chức Hành Chính
      Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội 
      Điện thoại: 097 569 8468; Email: tchc@vina2.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

         Nguyễn Thanh Tuyên
 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

1.  Công bố thông tin
2.  Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
3.  Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024
4.  Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5.  Giấy ủy quyền xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ
6.  Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7.  Đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT 
8.  Đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch thành viên BKS
9. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu và Quy chế là việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
10. Báo cáo của HĐQT
11. Báo cáo của BKS
12. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
14. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
15. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
16. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
17. Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
18. Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024

19. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
20. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử
21. Tờ trình về việc bổ sung, ngành nghề kinh doanh của Công ty
21. Dự thảo biên bản ĐHCĐ năm 2024
22. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2024

 

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tuyên
- Ông Ngô Việt Hậu
- Ông Nguyễn Huy Quang
- Ông Đỗ Trọng Quỳnh
- Ông Vũ Trọng Hùng
Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu BKS
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
- Ông Nguyễn Việt Bình
- Bà Trần Thị Thu Huyền
các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

Các tin tức khác
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt mua CP tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Đô Thành
Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương mua CP Công ty Trường Xuân Lộc
Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK: VC2) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty CP Thương Mai và Xây dựng Trường Xuân Lộc
Nghị quyết của HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho NLĐ trong Công ty
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty và thông qua danh sách cán bộ được tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người
VINA2 thông báo nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày 10/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029. kể từ ngày 10/10/2024 theo Nghị quyết số 68/2024/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.
VINA2 thông báo nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày 10/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã thống nhất bầu ông Ngô Việt Hậu và ông Nguyễn Huy Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029
Nghị quyết của Ban Kiểm Soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát công ty
Nghị quyết của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 về việc bầu chức vụ trưởng Ban kiểm soát công ty
Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT công ty
Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 về việc bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 10/06/2024
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày 10/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát công ty