Đại hội cổ đông năm 2023, VINA2 Đổi mới, Sáng tạo, Hiệu quả
20/06/2023
Các hình ảnh khác