VINA2 tham dự Lễ ra quân và khai trương căn hộ mẫu tại dự án The Sailing Quy Nhơn
28/02/2022